RSS

Съвети за работодатели при съставянето на онлайн обява

пт, май 28, 2010

Интересно

Интернет е среда, която налага на кандидатите за работа специфично търсене. Важно е да се разбере, че аудиторията, която се цели от обявата, зависи от  начините за избор на обявите (по заглавие, по заплата, по професия или по ключова дума) и ако това е правилно попълнено, има по-голям шанс обявата да бъде прочетена. Фактът, че се разполага с повече място, отколкото в пресата, съдържанието е по-свободно, прави подходът на работодателя улеснен. Не трябва да се забравя, че някои фирми не разполагат със собствен уеб сайт и тогава обявата става единствената реклама на предприятието и създава престава за него: колкото по-малко известна е една фирма, толкова по-детайлно, трябва да е нейното представяне.

Базовите правила за съставяне на една добра обява са:

Подходящо заглавие: списъците от ключови думи в заглавието се появяват в ключовите думи, които кандидатът въвежда при своето търсене

В търсения профил :

- критериите за подбор (завършено образование, желан опит, задължителни способности и др.)

- крайна дата за приемане на кандидатури

- уточнете дали автобиографиите трябва да са придружени и с мотивационно писмо.

В описанието на поста:

- причината за набирането на персонал (създаване на нов пост, разрастване…)

- описание на позицията (точно наименование, задачи, ниво на отговорност, ниво в йерархията, степен на автономност)

- обявата трябва да привлича и да филтрира кандидатите

Няма подобни публикации.

, , , ,